greek flag

nikiti housesNikiti: KARADIMOS - spacious house close to the beach nikiti housesNikiti: KARADIMOS - spacious house close to the beach

house karadimos nikiti

See our houses which are

FOR SALE

"KARADIMOS" - Route direction